WITRAŻE HANZY

Tych herbów nie było w dawnym kościele świętego Mikołaja. Zaczęto je instalować dopiero w toku odbudowy od roku 2010, by przypomnieć o hanzeatyckiej przeszłości Anklam i dawnym Związku Hanzeatyckim. I oczywiście także po to, by stosownie uhonorować ponownie założony w roku 1980 Związek Miast Hanzy pod nazwą „HANZA”.
Wszystkie witraże w kościele świętego Mikołaja wykonane zostały ze szkła ołowiowego, a ufundowali je członkowie Nowej Hanzy. Większość herbów znajduje się po północnej i południowej stronie kościoła. Po stronie zachodniej umieszczono herb hanzeatyckiego miasta Anklam w otoczeniu herbów miast partnerskich: Heide, Burlö, Gminy Ustka i Limbazi.
Może jeszcze kilka słów o znaczeniu Hanzy: W okresie średniowiecza ponad 200 miast utworzyło związek mający na celu wspólne prowadzenie handlu na terenie całej Europy. Oprócz wspólnych interesów gospodarczych istotnym zadaniem tego związku było wówczas zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach handlowych. Hanza wywierała nie tylko ogromny wpływ na sferę gospodarczą, lecz także polityczną i kulturalną.
Obecnie tak małe i spokojne Anklam odniosło olbrzymie korzyści ze swego 383-letniego członkostwa w Hanzie. Handel sprawił, że nie tylko kupcy, ale także miasteczko z dostępem do Morza Bałtyckiego zaczęło opływać w dostatki. Najlepszym na to dowodem był imponujący kościół wzniesiony w stylu gotyku ceglanego.
Wiek XVII przyniósł schyłek dominacji Hanzy. Powodem było umacnianie się istniejących państw i przeniesienie szlaków morskich z wody na ląd.
Współczesny związek miast HANZA w przeciwieństwie do swego poprzednika nie realizuje żadnych własnych interesów gospodarczych. Postrzega się raczej jako transgraniczna wspólnota miast obejmująca swym zasięgiem życie mieszkańców i wspólną sferę kulturalną.