Hansesänger des Städtebunds – DIE HANSE.

„NOWA“ HANZA

Pomysł na współczesną "Ligę Miast - Hanza" narodził się w latach siedemdziesiątych 1970 wieku. Podówczas Europa była jeszcze podzielona "żelazną kurtyną", ale coraz bardziej rozpowszechniała się idea kooperacji europejskiej i współpracy transgranicznej miast. Średniowieczna Hanza posłużyła za wzór, gdy w 1980 roku w holenderskim mieście Zwolle powstała pierwsza "Hanza czasów nowożytnych", a wraz z nią późniejsza tzw. „Liga Miast –HANZA“. Członkiem Ligi może zostać każde miasto, które kiedyś należało do Związku Hanzeatyckiego i w którym istniały biura lub oddziały hanzeatyckie. Dziś jest to największe na świecie dobrowolne stowarzyszenie miast. Sojusz, który obecnie obejmuje 194 miasta z 16 krajów, odzwierciedla dawny region hanzeatycki i nabiera europejskiego charakteru.