„zu den billigsten Preisen“, Anclamer Kreis-, Volks- und Wochenblatt, 7. Jg. Nr. 60, 19.05.1853

SPRZEDAWCA TKANIN Z ANKLAM

KARL FRIEDRICH GUSTAV LILIENTHAL

Kiedy Gustav Lilienthal senior przybył do Anklam, czasy świetności Związku Hanzeatyckiego dawno już minęły. Na Pomorzu panowało masowe bezrobocie, a w 1847 roku Anklam przeżyło rok głodu. Lilienthal przeniósł się w 1845 roku ze Stralsundu nad Pianę, by otworzyć w Anklam sklep z suknem. Szkolił się na kupca na życzenie ojca, nie zaś z pasji. Jego zainteresowania koncentrowały się bardziej na technice i matematyce, a jako handlarz suknem nie odniósł większych sukcesów. Również warunki ekonomiczne nie sprzyjały kupcowi Lilienthalowi.

Wiadomości o walkach marcowych docierające z Berlina w 1848 roku upolityczniły Gustava Lilienthala. Przekonany o równości wszystkich ludzi, wstąpił do liberalnego "Klubu Konstytucyjnego" w Anklam. Wspólnie z osobami o podobnych poglądach debatował nad wolnością prasy i wolnością zgromadzeń, powszechnym prawem wyborczym i zgromadzeniem narodowym. Lilienthal spodziewał się również ożywienia gospodarczego po zmianie politycznej. Ale król pruski odrzucił monarchię konstytucyjną i po rewolucji nastąpiła reakcja. Zaangażowanie polityczne Gustava miało konsekwencje ekonomiczne: w 1854 roku ogłosił bankructwo, a Lilienthalowie zdecydowali się na emigrację do Ameryki. Jednak 8 kwietnia 1861 roku Gustav zmarł na gruźlicę.

  1. Walki na barykadach w Berlinie w 1848 roku były szczytowym momentem rewolucji burżuazyjno-demokratycznej.

  2. Caroline Pohle, matka braci Lilienthalów (1825-1872) w 1846 roku, na rok przed ślubem z kupcem Gustavem Lilienthalem (1817-1861).

  3. Do dziś zachowała się kamienica rodziny Lilienthalów, do której trafili, gdy musieli opuścić swój dom, w którym dotychczas mieszkali i prowadzili sklep, znajdujący się obok kościoła świętego Mikołaja.