WITRAŻ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Tak – działania wojenne nieomal kompletnie zniszczyły kościół, również ten oto witraż w nawie. Nie stoimy bowiem przed oryginałem słynnego witrażu świętego Mikołaja z roku 1909. Jak wiele innych elementów wyposażenia nie przetrwał on bowiem niestety gradu bomb spadających na miasto w roku 1943.

Ten witraż jest repliką i został sfinansowany z datków. Jego uroczyste poświęcenie miało miejsce w 2004 roku. W centralnej części witrażu przedstawiono stojącą postać świętego Mikołaja, który unosi dłoń nad kościołem w geście błogosławieństwa, czuwając jako patron nad kupcami i rybakami.

Handel i rybołówstwo stanowiły bowiem w średniowieczu najważniejsze źródła zarobkowania mieszkańców Anklam. Dziękują oni za to Bogu następującą inskrypcją:
„Ci, którzy pływają statkami po morzu i prowadzą handel, niech dzięki czynią Panu za Jego miłosierdzie, za Jego cuda dla synów ludzkich.“

A obok świętego Mikołaja widać na witrażu jeszcze inną kluczową postać. Jest to Paul Förster, dyrektor techniczny założonej w roku 1883 cukrowni, fundator oryginalnego witrażu świętego Mikołaja z roku 1909.

W ten sposób kościelny witraż nie tylko nawiązuje do średniowiecznej przeszłości Anklam jako miasta hanzeatyckiego, lecz podejmuje również temat uprzemysłowienia jako kolejnego rozdziału w jego dziejach. Nawiasem mówiąc, cukrownia istnieje do chwili obecnej. Kto przyjrzy się bardzo dokładnie, będzie ją mógł nawet zauważyć na witrażu świętego Mikołaja.