OKO W OKO Z LILIENTHALAMI

Nawet jeśli nazwisko Lilienthal jest nierozerwalnie związane z techniczną historią samolotu - Otto i Gustav Lilienthalowie byli daleko więcej niż – mówiąc w cudzysłowie – „tylko“ pionierami lotnictwa. W wielu innych dziedzinach również wykazali się kreatywnością, mnogością poczynionych wynalazków, a przede wszystkim wysokimi kompetencjami społecznymi.

Otto Lilienthal na przykład rozpoczyna swą karierę w Berlinie jako konstruktor maszyn. Dzięki technicznemu know-how, idącemu w parze z ogromnymi ambicjami i przedsiębiorczością, zakłada fabrykę maszyn, która przynosi mu zupełnie przyzwoite dochody. I nie tylko jemu, lecz również pracownikom, mieli bowiem udziały w zysku fabryki Lilienthala.

Podobnie jak Otto, z którym dzielił swe ideały społeczno-polityczne, także Gustav Lilienthal był prawdziwym człowiekiem renesansu: architektem, przedsiębiorcą budowlanym, producentem zabawek, pedagogiem oraz reformatorem społecznym i we wszystko wkładał całe serce i duszę.

Gustav Lilienthal wierzył w sprawiedliwość społeczną budowaną dzięki postępowi technicznemu. Realizując swe koncepcje przy pomocy własnych środków finansowych próbował zmieniać ówczesne społeczeństwo. Opowiadał się za wprowadzeniem lepszych możliwości kształcenia kobiet w rzemiośle artystycznym. Angażował się w akcje społeczne na rzecz osób bezdomnych.

Wykonując zawód architekta, Gustav postrzegał budownictwo jako zadanie społeczno-polityczne – pragnął budować solidnie, trwale i tanio. Co też wprowadzał w czyn: czy to w postaci nowoczesnych budynków dla klasy średniej, czy też w formie elementów do budowy prefabrykowanych domów na osiedlach spółdzielczych i godnych kwater dla bezdomnych.