urodzeni w Anklam

W średniowieczu chrzcielnicy nie umieszczano w tym miejscu, lecz w zachodniej części kościoła, jak najdalej od chóru. Chociaż noworodek był uważany za niewinnego, obawiano się, że zło może znaleźć sposób, aby wtargnąć do kościoła. Wraz z reformacją chór stracił swoje dawne centralne znaczenie. Chrzcielnice umieszczane były teraz także w chórze i tak chrzcielnica w kościele świętego Mikołaja znalazła się w chórze bocznym od strony północnej. Do czasu zniszczenia kościoła w kwietniu 1945 roku stała tu kolorowa, drewniana chrzcielnica z pokrywą, którą można było podnieść, ciągnąc za sznurek. Porównywalna chrzcielnica z piaskowca znajduje się do dziś w kościele Mariackim w Anklam.

AR Ansicht des Taufbeckens